Liên kết web

Đối tác

Thống kê truy cập

Đang Online: 2457

Trong tuần: 91849

Trong tháng: 363196

Tổng: 26111805

Thủ tục hành chính - Xây dựng

Thứ Sáu (23/3/2018 | 07:00 GMT + 7)

Thẩm định Thiết kế xây dựng và dự toán đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước (công trình từ cấp II trở xuống).

 1. Thẩm định Thiết kế xây dựng và dự toán đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước (công trình từ cấp II trở xuống).

Khoản 1 Điều 82, 83 Luật Xây dựng 2014.

Khoản 1 Điều 24 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Điều 5 Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng về quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung vể thẩm định, phê duyệt dự án vả thiết kế, dự toán xây dựng công trình.

 1. Trình tự thực hiện:
 • Bước 1:

Chủ đầu tư (hoặc tổ chức, cá nhân được ủy quyền) nộp  hồ sơ tại Văn phòng của Ban Quản lý khu Thủ Thiêm.

Địa chỉ: 255 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1.

Thời gian nộp: từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần.

Buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30.

Buổi chiều: từ 13h00 đến 17h00.

Thành phần và số lượng hồ sơ được quy định tại mục c.

Chuyên viên Văn phòng tiếp nhận, kiểm tra thành phần hồ sơ:

  • Trường hợp thành phần hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ: Lập phiếu hướng dẫn hoàn chỉnh thành phần hồ sơ theo quy định.
  • Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: Tiếp nhận và cấp biên nhận hồ sơ dự án đầu tư cho chủ đầu tư, nhập dữ liệu vào mạng thông tin, lập phiếu theo dõi hồ sơ, báo cáo Lãnh đạo Ban để giao nhiệm vụ và chuyển hồ sơ đến Phòng QLXD thực hiện công đoạn sau.
 • Bước 2:
  • Trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, trường hợp cần thiết lấy ý kiến các đơn vị liên quan, Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm có văn bản kèm trích lục hồ sơ có liên quan tới nội dung lấy ý kiến đến các cơ quan có liên quan theo quy định tại Khoản 3 Điều 30 Nghị định 59/2015/NĐ-CP, đồng thời gửi cho Chủ đầu tư, cơ quan chủ quản chủ đầu tư để theo dõi và phối hợp thực hiện. Thời hạn nhận được văn bản trả lời của các cơ quan, tổ chức có liên quan đến dự án không quá 15 ngày đối với công trình cấp II, cấp III và 10 ngày đối với công trình cấp IV, nếu quá thời hạn trả lời theo quy định mà các đơn vị liên quan cần hỏi ý kiến không có văn bản trả lời thì xem như đã chấp thuận và chịu trách nhiệm lĩnh vực quản lý của mình, Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm tiếp tục thẩm định hồ sơ thiết kế theo quy định.
  • Trường hợp Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm yêu cầu Chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp tư vấn thẩm tra theo quy định tại Khoản 2 Điều 30 Nghị định 59/2015/NĐ-CP, trong thời gian 05 ngày kể từ khi nhận được đủ hồ sơ, Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm có văn bản thông báo nội dung cần thẩm tra để chủ đầu tư lựa chọn và ký hợp đồng tư vấn thẩm tra; thời gian thực hiện thẩm tra không quá không quá 15 ngày đối với công trình cấp II, cấp III và 10 ngày đối với công trình cấp IV. Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi kết quả thẩm tra cho Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm làm cơ sở thẩm định thiết kế. 
  • Sau khi nhận đầy đủ ý kiến phản hồi của các cơ quan, tổ chức có liên quan đến dự án và kết quả thẩm tra của Chủ đầu tư, Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm thực hiện thẩm định thiết kế theo nội dung quy định tại Điều 83 Luật Xây dựng số 50/2015/QH13.
 • Bước 3:

Trong thời hạn không quá 30 ngày làm việc đối với công trình cấp II và cấp III; 20 ngày làm việc đối với công trình cấp IV. Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm trả kết quả thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán tại Văn phòng làm việc. Nếu không cấp sẽ phải thông báo nêu rõ lý do bằng văn bản cho Nhà đầu tư.

 

 1.  Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp và nhận tại Văn phòng Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm, thụ lý giải quyết theo quy trình một cửa.

 

 1. Thành phần, số lượng hồ sơ:
 • Tờ trình thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình  (01 bản chính);
 • Số lượng hồ sơ: 02 bộ (nộp trong bìa cứng có dán nhãn và được tách riêng thành từng bộ) và 02 đĩa CD ghi toàn bộ nội dung trình thẩm định và các văn bản pháp lý liên quan bao gồm:
 • Thuyết minh thiết kế xây dựng, dự toán và bản vẽ thiết kế xây dựng (Bản chính);
 • Chỉ dẫn kỹ thuật xây dựng (đối với công trình cấp II) (Bản chính);
 • Quyết định phê duyệt dự án kèm theo hồ sơ thiết kế cơ sở (bản vẽ TKCS, thuyết minh TKCS, thuyết minh dự án) (Bản sao);
 • Kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình (Bản sao);
 • Văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy kèm bản vẽ thiết kế đã được thẩm duyệt (Bản chứng thực);
 • Báo cáo đánh giá tác động môi trường (Bản sao);
 • Báo cáo khảo sát địa chất công trình (Bản sao);
 • Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư về hồ sơ trình thẩm định (Bản chính);
 • Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu lập dự án, thiết kế cơ sở, tư vấn thẩm tra thiết kế cơ sở (nếu có) đã đăng ký trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng hoặc Sở Xây dựng (Bản sao);
 • Chứng chỉ hành nghề của các chức danh tham gia dự án: chủ nhiệm khảo sát, chủ trì thiết kế (kiến trúc, kết cấu, điện, nước, ME…) kèm bảng khai kinh nghiệm (Bản chứng thực);

Ghi chú:

Dữ liệu đĩa CD bao gồm các văn bản  pháp lý như trên. Nội  dung dự án chép ở 2 định dạng: Filescan từ bản chính và File gốc (Autocad, word, excel...)

 

 

 

 

 

Điều 80 Luật Xây dựng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu số 01 – Thông tư 18/2016/TT-BXD

 1. Thời hạn giải quyết:

30 ngày làm việc đối với công trình cấp II và cấp III;

20 ngày làm việc đối với công trình cấp IV.

Khoản 8 Điều 30 của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ.

 1. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Nhà đầu tư, công chức, nhân viên Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm.

 

 1. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm;

Quyết định số 42/2011/QĐ-UBND ngày 17/6/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Quy chế tổ chức và hoạt động Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm.

 1. Kết quả thủ tục hành chính:Quyết định phê duyệt Thiết kế và Dự toán xây dựng công trình.

Mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng.

 1. Tên mẫu đơn, tờ khai:
 • Tờ trình thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình.
 • Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế và dự toán xây dựng công trình.
 • Quyết định phê duyệt thiết kế và dự toán xây dựng công trình.

Mẫu số 01, 03, 05, 06 ban hành kèm theo Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng.

 1. Phí, lệ phí: Công văn thông báo về nộp phí theoQuyết định phê duyệt thiết kế  và dự toán xây dựng công trình

 

Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng.

 1. Yêu cầu và điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: đúng theo quy định pháp luật.

 

 1. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 

 • Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 của Quốc hội
 • Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
 • Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế. dự toán xây dựng công trình.

Các tin bài khác: >>