Liên kết web

Đối tác

Thống kê truy cập

Đang Online: 2220

Trong tuần: 91612

Trong tháng: 362958

Tổng: 26111567

Thủ tục hành chính - Xây dựng

Thứ Sáu (23/3/2018 | 07:00 GMT + 7)

Điều chỉnh giấy phép xây dựng.

 1. Điều chỉnh giấy phép xây dựng.

Điều 98, Khoản 1 Điều 102 Luật Xây dựng 2014.

Khoản 1 Điều 16 Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 về hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng.

 1. Trình tự thực hiện:

Bước 1:

Chủ đầu tư (hoặc tổ chức, cá nhân được ủy quyền) nộp  hồ sơ tại Văn phòng của Ban Quản lý khu Thủ Thiêm.

Địa chỉ: 255 Trần Hưng Đạo, phường 7, Quận 3.

Thời gian nộp: từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần.

Buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30.

Buổi chiều: từ 13h00 đến 17h00.

Thành phần và số lượng hồ sơ được quy định tại mục c.

Chuyên viên Văn phòng tiếp nhận, kiểm tra thành phần hồ sơ:

  • Trường hợp thành phần hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ: Lập phiếu hướng dẫn hoàn chỉnh thành phần hồ sơ theo quy định.
  • Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: Tiếp nhận và cấp biên nhận hồ sơ dự án đầu tư cho chủ đầu tư, nhập dữ liệu vào mạng thông tin, lập phiếu theo dõi hồ sơ, báo cáo Lãnh đạo Ban để giao nhiệm vụ và chuyển hồ sơ đến Phòng QLXD thực hiện công đoạn sau.

Bước 2:

Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Phòng QLXD phải tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực địa:

  • Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện: xác định tình trạng hồ sơ còn thiếu tài liệu hoặc tài liệu không đúng quy định hoặc không đúng với thực tế và trình Lãnh đạo Ban ra thông báo một lần bằng văn bản gửi chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Trường hợp hồ sơ bổ sung vẫn chưa đáp ứng yêu cầu theo văn bản thông báo thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, Phòng QLXD trình Lãnh đạo Ban ra thông báo bằng văn bản hướng dẫn gửi chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Trường hợp chủ đầu tư bổ sung hồ sơ vẫn không đáp ứng được các nội dung yêu cầu tại thông báo thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, Phòng QLXD trình Lãnh đạo Ban ra thông báo bằng văn bản gửi chủ đầu tư  lý do không cấp giấp phép xây dựng.
  • Trường hợp cần thiết lấy ý kiến các đơn vị liên quan, Phòng QLXD tham mưu Lãnh đạo Ban có văn bản kèm trích lục hồ sơ có liên quan tới nội dung lấy ý kiến đến các cơ quan có liên quan theo quy định tại Khoản đ Điều 102 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, đồng thời gửi cho Chủ đầu tư, cơ quan chủ quản chủ đầu tư để theo dõi và phối hợp thực hiện. Thời hạn nhận được văn bản trả lời của các cơ quan, tổ chức có liên quan không quá 12 ngày, nếu quá thời hạn trả lời theo quy định mà các đơn vị liên quan cần hỏi ý kiến không có văn bản trả lời thì xem như đã chấp thuận và chịu trách nhiệm lĩnh vực quản lý của mình, Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm tiếp tục thẩm định hồ sơ cấp phép theo quy định.
  • Sau khi nhận đầy đủ ý kiến phản hồi của các cơ quan, tổ chức có liên quan đến công trình, Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm thực hiện thẩm định theo nội dung quy định tại Điều 91 Luật Xây dựng số 50/2015/QH13.

Bước 3:

Trong thời hạn không quá 30 ngày làm việc, Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm trả giấy phép xây dựng tại Văn phòng làm việc. Nếu không cấp sẽ phải thông báo nêu rõ lý do bằng văn bản cho Nhà đầu tư.

 

 1.  Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp và nhận tại Văn phòng Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm, thụ lý giải quyết theo quy trình một cửa.

 

 1. Thành phần, số lượng hồ sơ:
 • Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng  (01  bản chính);
 • Số lượng hồ sơ: 02 bộ (nộp trong bìa cứng có dán nhãn và được tách riêng thành từng bộ) và 02 đĩa CD ghi toàn bộ nội dung trình thẩm định và các văn bản pháp lý liên quan bao gồm:
 • Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp;
 • Các bản vẽ thiết kế mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt bộ phận, hạng mục công trình đề nghị điều chỉnh, tỷ lệ 1/50 -1/200;
 • Kết quả thẩm định, phê duyệt điều chỉnh thiết kế (Bản sao);
 • Bảng kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức, cá nhân thiết kế, kèm chứng chỉ hành nghề đối với trường hợp thiết kế không do cơ quan chuyên môn thẩm định thiết kế (Bản chính).

Ghi chú:

Dữ liệu đĩa CD bao gồm các văn bản  pháp lý như trên. Nội  dung dự án chép ở 2 định dạng: Filescan từ bản chính và File gốc (Autocad, word, excel...).

Điều 16 Thông tư 15/2016/TT-BXD

 1. Thời hạn giải quyết: Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, thời gian giải quyết không quá30 ngày làm việc.

Điều 102 Luật Xây dựng 2014.

 1. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Nhà đầu tư, công chức, nhân viên Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm.

 

 1. Cơ quan  thực hiện thủ tục hành chính:  Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm;

Quyết định số 42/2011/QĐ-UBND ngày 17/6/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Quy chế tổ chức và hoạt động Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm.

 1. Kết quả  thực hiện thủ tục hành chính:

 Công văn thông báo kết quả điều chỉnh giấy phép xây dựng.

 

Phụ lục số 04 (mẫu 1) ban hành kèm theo Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng.

 1.  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
 • Đơn đề nghị  điều chỉnh giấy phép xây dựng.
 • Công văn thông báo kết quả  điều chỉnh giấy phép xây dựng.

Phụ lục số 02, 04 (mẫu 1) ban hành kèm theo Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng.

 1. Phí, lệ phí: 100.000 đồng/ giấy phép.

Nghị quyết số 17/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố ngày 09/12/2015 về mức thu lệ phí cấp phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

 1. Yêu cầu và điều kiện  thực hiện thủ tục hành chính: đúng theo quy định pháp luật;

 

 1. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 • Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 của Quốc hội
 • Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
 • Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng.

Các tin bài khác: >>