Liên kết web

Đối tác

Thống kê truy cập

Đang Online: 4719

Trong tuần: 64101

Trong tháng: 345297

Tổng: 27018064

Thủ tục hành chính - Xây dựng

Thứ Sáu (23/3/2018 | 07:00 GMT + 7)

Gia hạn giấy phép xây dựng.

 1. Gia hạn giấy phép xây dựng.

Điều 99, Khoản 2 Điều 102 Luật Xây dựng 2014.

Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 về hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng.

 1. Trình tự thực hiện:

Bước 1:

Chủ đầu tư (hoặc tổ chức, cá nhân được ủy quyền) nộp  hồ sơ tại Văn phòng của Ban Quản lý khu Thủ Thiêm.

Địa chỉ: 255 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1.

Thời gian nộp: từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần.

Buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30.

Buổi chiều: từ 13h00 đến 17h00.

Thành phần và số lượng hồ sơ được quy định tại mục c.

Chuyên viên Văn phòng tiếp nhận, kiểm tra thành phần hồ sơ:

  • Trường hợp thành phần hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ: Lập phiếu hướng dẫn hoàn chỉnh thành phần hồ sơ theo quy định.
  • Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: Tiếp nhận và cấp biên nhận hồ sơ dự án đầu tư cho chủ đầu tư, nhập dữ liệu vào mạng thông tin, lập phiếu theo dõi hồ sơ, báo cáo Lãnh đạo Ban để giao nhiệm vụ và chuyển hồ sơ đến Phòng QLXD thực hiện công đoạn sau.

Bước 2:

Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm trả giấy phép xây dựng tại Văn phòng làm việc. Nếu không cấp sẽ phải thông báo nêu rõ lý do bằng văn bản cho Nhà đầu tư.

 

 1.  Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp và nhận tại Văn phòng Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm, thụ lý giải quyết theo quy trình một cửa.

 

 1. Thành phần, số lượng hồ sơ:
 • Đơn đề  nghị  gia hạn giấy phép xây dựng  (01 bản chính);
 • Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp.

 

Điều 16 Thông tư 15/2016/TT-BXD

 1.  Thời hạn giải quyết: Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, thời gian giải quyết không quá 05 ngày làm việc.

Điều 102 Luật Xây dựng 2014.

 1. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Nhà đầu tư, công chức, nhân viên Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm.

 

 1. Cơ quan  thực hiện thủ tục hành chính:  Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm;

Quyết định số 42/2011/QĐ-UBND ngày 17/6/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Quy chế tổ chức và hoạt động Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm.

 1.  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng (cập nhật thời hạn gia hạn).

Điều 16 Thông tư 15/2016/TT-BXD

 1.  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
 • Đơn đề nghị  gia hạn giấy phép xây dựng.
 • Giấy phép xây dựng (cập nhật thời hạn gia hạn)

Phụ lục số 02ban hành kèm theo Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng.

 1. Phí, lệ phí: 10.000 đồng/ giấy phép.

Nghị quyết số 17/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố ngày 09/12/2015 về mức thu lệ phí cấp phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

 1. Yêu cầu và điều kiện  thực hiện thủ tục hành chính: đúng theo quy định pháp luật;

 

 1. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 • Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 của Quốc hội
 • Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
 • Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng.

Các tin bài khác: >>