Liên kết web

Đối tác

Thống kê truy cập

Đang Online: 8644

Trong tuần: 76781

Trong tháng: 292166

Tổng: 30456293

Văn bản

Stt Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
1 183/2015/TT-BTC 17/11/2015 Thông tư hướng dẫn thực hiện thanh toán bằng quỹ đất cho Nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư Xây dựng - Chuyển giao quy định tại Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg ngày 26/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ
2 23/2015/QĐ-TTg 26/06/2015 Quyết định Quy chế cơ chế Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho Nhà đầu tư khi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng theo hình thức Xây dựng - Chuyển giao
3 30/2015/NĐ-CP 17/03/2015 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
4 15/2015/NĐ-CP 14/02/2015 Nghị định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư
5 56/2010/NĐ-CP 24/05/2010 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẩn thi hành một số điều của Luật cư trú.
6 83/2009/NĐ-CP 15/10/2009 Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính Phủ "Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ- CP ngày 12/02/2009 của Chính Phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình"....
7 123/2007/NÐ-CP 18/01/2008 Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất ...
8 Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng chống tham nhũng 04/08/2007 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng chống tham nhũng của Quốc hội
9 107/2007/NĐ-CP 25/06/2007 Quy định chi tiết và h­ướng dẫn thi hành một số điều của Luật cư trú.
10 99/2007/NĐ-CP 13/06/2007 Nghị định của Chính phủ Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
11 84/2007/NĐ-CP 25/05/2007 Nghị định của Chính phủ Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai
12 120/2006/NĐ-CP 20/10/2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng
13 107/2006/NĐ-CP 22/09/2006 Quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách
14 Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 29/11/2005 Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10
15 Luật phòng chống tham nhũng 29/11/2005 Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10
16 Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật kiếu nại, tố cáo 29/11/2005 Lụât sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Khiếu nại, tố cáo của quốc hội nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam
17 216/2005/QĐ-TTg 31/08/2005 Quyết định của Thủ Tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất
18 188/2004/NĐ-CP 16/11/2004 Nghị định của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất
19 181/2004/NÐ-CP 29/10/2004 Nghị định của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai ...
20 182/2004/NĐ-CP 29/10/2004 Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
21 Luật Thanh tra 01/10/2004 Luật của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa VN số 22/2004/QH11 về Thanh tra
22 76/2004/QĐ-TTg 06/05/2004 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt định hướng phát triển nhà ở đến năm 2020
23 112/2002/QÐ-TTg 03/09/2002 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt định hướng phát triển Kiến trúc Viện Nam đến năm 2020...
24 Luật khiếu nại tố cáo 02/12/1998 Để việc khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng pháp luật, góp phần phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa
25 367/QÐ-TTg 04/06/1996 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, huyện Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh...
26 20/QĐ-TTg 16/01/1993 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể xây dựng thành phố Hồ Chí Minh