Tiếng Việt| English
Tin tức mới
Xem bài viết theo chủ đề
Xem bài viết theo chủ đề
Xem bài viết theo chủ đề
Xem bài viết theo chủ đề
Số lượt người truy cập
692144

THÔNG TIN ĐẦU TƯ - Các dự án tái định cư

Các dự án mời gọi đầu tư trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm (14/5/2013)

Trung tâm Thương mại Tài chính Ngân hàng Quốc tế (một phần khu Lõi Trung tâm) Vị trí: từ Lô số 1-1 đến số 1-18 (trừ một phần lô 1-15) Diện tích đất phát triển dự án khoảng: 14,8ha ...


Chi tiết

Các dự án đã có nhà đầu tư quan tâm tìm hiểu đầu tư trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm (14/5/2013)

Dự án Trung tâm Hội nghị Triển lãm và Khu phức hợp khách sạn 1.Trung tâm Hội nghị Triển lãm quốc tế Vị trí: Lô số 1-20 ...


Chi tiết

Các dự án đã có chủ trương của Ủy ban nhân dân thành phố cho phép nghiên cứu đầu tư (9/5/2013)

1. Dự án Trung tâm Thương mại Tài chính Ngân hàng Quốc tế (phía Nam khu lõi Trung tâm) Nhà đầu tư: Lotte Assets Development Co., Ltd Vị trí : Lõi trung tâm phía Nam, 2a Tổng diện tích đất phát triển dự án khoảng 11 ha. ...


Chi tiết

Xem tin theo ngày

Ngày
.
Xem bài viết theo chủ đề
LIÊN KẾT LIÊN KẾT