Tiếng Việt| English
Tin tức mới
Xem bài viết theo chủ đề
Xem bài viết theo chủ đề
Xem bài viết theo chủ đề
Xem bài viết theo chủ đề
Số lượt người truy cập
692144

Giới thiệu tổ chức

Nhân sự Lãnh đạo của Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm (22/3/2017)

NHÂN SỰ LÃNH ĐẠO CỦA BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ – XÂY DỰNG KHU ĐÔ THỊ MỚI THỦ THIÊM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY ...


Chi tiết

Chức năng các phòng, đơn vị trực thuộc Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm (10/6/2015)

Văn phòng Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm: Tham mưu và tổ chức giúp Lãnh đạo Ban trong công tác quản lý hành chính và công tác tổ chức của Ban; chịu sự hướng dẩn nghiệp vụ chuyên môn của Sở Nội vụ thành phố và Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố. ...


Chi tiết

Tổ chức bộ máy hành chính của Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm (3/2/2015)

Tên đơn vị: Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm Địa chỉ : 177 Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3. Điện thoại: 3.5261.299. Fax : 3.5261.272. ...


Chi tiết

Lễ công bố quyết định thành lập Phòng Quản lý Quy hoạch - Kiến trúc và Phòng Quản lý Xây dựng (2/2/2015)

Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm tổ chức buổi lễ để công bố Quyết định thành lập Phòng Quản lý Quy hoạch - Kiến trúc và Phòng Quản lý Xây dựng ...


Chi tiết

Xem tin theo ngày

Ngày
.
Xem bài viết theo chủ đề
LIÊN KẾT LIÊN KẾT