Tiếng Việt| English
Tin tức mới
Xem bài viết theo chủ đề
Xem bài viết theo chủ đề
Xem bài viết theo chủ đề
Xem bài viết theo chủ đề
Số lượt người truy cập
692144

Các hoạt động Đảng - Đoàn thể

Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm đạt thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2014 (25/3/2015)

Năm 2014, Ủy ban nhân dân thành phố phát động phong trào thi đua yêu nước theo Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 13/3/2014 ...


Chi tiết

Hội nghị tổng kết công tác năm 2014, triển khai chương trình công tác năm 2015 và Hội nghị cán bộ, công chức năm 2015. (2/2/2015)

Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2014, triển khai chương trình công tác năm 2015 và Hội nghị cán bộ, công chức năm 2015. ...


Chi tiết

Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCHTW Đảng (khóa XI) (27/8/2013)

Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm đã tham gia và tổ chức hội nghị triển khai quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI cho toàn thể đảng viên, công nhân viên chức ngoài đảng tham dự ...


Chi tiết

Thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2013 tại Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm (15/8/2013)

Công tác cải cách hành chính gắn với mục tiêu xây dựng chính quyền đô thị, xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả theo nguyên tắc Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ...


Chi tiết

Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2013 tại Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm (14/8/2013)

Công tác phòng chống tham nhũng được Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm coi là một trọng tâm lớn trong chỉ đạo, điều hành của đơn vị, Lãnh đạo đơn vị thường xuyên phổ biến, quán triệt cán bộ, công chức, viên chức về các nghị quyết của Đảng ...


Chi tiết
CÁC TIN BÀI KHÁC >>:

Xem tin theo ngày

Ngày
.
Xem bài viết theo chủ đề
LIÊN KẾT LIÊN KẾT