Tiếng Việt| English
Tin tức mới
Xem bài viết theo chủ đề
Xem bài viết theo chủ đề
Xem bài viết theo chủ đề
Xem bài viết theo chủ đề
Số lượt người truy cập
692144

Các hoạt động Đảng - Đoàn thể

Một chuyến đi học Bác về tình Đoàn kết với nhân dân (26/4/2017)

Bước vào thời kỳ hội nhập quốc tế, trước những tác động của kinh tế thị trường, trước sự chuyển mình của Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ ...


Chi tiết

Bông hồng đỏ (24/4/2017)

Đại thi hào Nguyễn Du trong suốt cuộc đời của mình đã phải hai lần thốt lên lời cảm thông sâu sắc đến thân phận người phụ nữ ...


Chi tiết

Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm đạt thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2014 (25/3/2015)

Năm 2014, Ủy ban nhân dân thành phố phát động phong trào thi đua yêu nước theo Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 13/3/2014 ...


Chi tiết

Hội nghị tổng kết công tác năm 2014, triển khai chương trình công tác năm 2015 và Hội nghị cán bộ, công chức năm 2015. (2/2/2015)

Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2014, triển khai chương trình công tác năm 2015 và Hội nghị cán bộ, công chức năm 2015. ...


Chi tiết

Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCHTW Đảng (khóa XI) (27/8/2013)

Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm đã tham gia và tổ chức hội nghị triển khai quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI cho toàn thể đảng viên, công nhân viên chức ngoài đảng tham dự ...


Chi tiết
CÁC TIN BÀI KHÁC >>:

Xem tin theo ngày

Ngày
.
Xem bài viết theo chủ đề
LIÊN KẾT LIÊN KẾT