Tiếng Việt| English
Tin tức mới
Xem bài viết theo chủ đề
Xem bài viết theo chủ đề
Xem bài viết theo chủ đề
Xem bài viết theo chủ đề
Số lượt người truy cập
692144

KHU ĐÔ THỊ MỚI THỦ THIÊM - Công tác Quản lý Đất đai và Môi trường
Thứ hai (10/8/2015 | 07:00 GMT + 7)
Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Triển lãm quy hoạch thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 01 tháng 8 năm 2015, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ký Quyết định số 3770/QĐ-UBND giao 5.993,1 m2 đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm triển lãm quy hoạch thành phố Hồ Chí Minh tại lô 1-19 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2.

Vị trí, ranh giới, diện tích các khu đất được thể hiện tại bản đồ để lập thủ tục giao, thuê đất số 43684/GĐ-TNMT được Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt ngày 29 tháng 01 năm 2015.

Nguyễn Thị Thùy Trang, BQL Khu Thủ Thiên.


CÁC TIN BÀI KHÁC >>:

Xem tin theo ngày

Ngày
.
Xem bài viết theo chủ đề
LIÊN KẾT LIÊN KẾT