Tiếng Việt| English
Tin tức mới
Xem bài viết theo chủ đề
Xem bài viết theo chủ đề
Xem bài viết theo chủ đề
Xem bài viết theo chủ đề
Số lượt người truy cập
692144

KHU ĐÔ THỊ MỚI THỦ THIÊM - Xây dựng

Kết quả thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với 04 tuyến đường và hạ tầng kỹ thuật chính Khu đô thị mới Thủ Thiêm (20/8/2012)

Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với 04 tuyến đường và hạ tầng kỹ thuật chính Khu đô thị mới Thủ Thiêm hiện còn 110 hồ sơ chưa thu hồi đất, với diện tích 9,1000 ha. ...


Chi tiết

Tình hình tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các hồ sơ còn lại trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm: (22/6/2012)

Tính đến ngày 13/6/2012 đã bồi thường 14.306/14.504hồ sơ, đạt tỷ lệ 98,63% với diện tích 710,7061/719,9208ha, đạt tỷ lệ 98,72%. ...


Chi tiết

Tổ chức bồi thường, đẩy nhanh công tác thu hồi đất và tái định cư 04 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm (24/2/2012)

Thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố về công tác bồi thường, thu hồi đất 04 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ủy ban nhân dân quận 2 đã triển khai thực hiện Kế hoạch số 325/KH-UBND ngày 28/12/2011 về việc tổ chức bồi thường ...


Chi tiết

Tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm: (Theo báo cáo của quận 2 tính đến ngày 27/12/2011) (6/1/2012)

Lũy kế từ đầu dự án đến ngày 27/12/2011 Khu trung tâm: 13.963/14.218 hồ sơ (11.887 hồ sơ nhà, đất; 68 hồ sơ cơ quan đơn vị cở sở tôn giáo; 2.009 hồ sơ mồ mả) đạt tỷ lệ 98,21%; với diện tích đất 612,3653/623,2905ha (bao gồm 105,3716 ha đất giao thông sông rạch) đạt tỷ lệ 98,25% về diện tích ...


Chi tiết

Thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư các hộ dân còn lại trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm (4/1/2012)

Vừa qua Ủy ban nhân dân thành phố đã chấp thuận thông qua một số giải pháp để đẩy nhanh tiến độ bồi thường, di dời, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư; yêu cầu chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 2 ...


Chi tiết
CÁC TIN BÀI KHÁC >>:
Các trang: 1  2  3  4  

Xem tin theo ngày

Ngày
.
Xem bài viết theo chủ đề
LIÊN KẾT LIÊN KẾT