Tiếng Việt| English
Tin tức mới
Xem bài viết theo chủ đề
Xem bài viết theo chủ đề
Xem bài viết theo chủ đề
Xem bài viết theo chủ đề
Số lượt người truy cập
692144

KHU ĐÔ THỊ MỚI THỦ THIÊM - Tổng quan - Vị trí
Thứ bảy (12/3/2016 | 01:00 GMT + 7)
Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở, thương mại tại lô 1-18 và 3-13 thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Ngày 24/8/2015, Ban Quản lý Đầu tư – Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm ban hành Quyết định số 1015/QĐ-BQL về phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500  Khu nhà ở, thương mại CII tại lô 1-18 và 3-13 thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở, thương mại CII tại lô 1-18 và 3-13 thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2, có các nội dung chính như sau:

Diện tích khu vực quy hoạch:
Lô 1-18: Diện tích 6.053,60m2.
+ Phía Đông: giáp đường Nội bộ đô thị - lộ giới 26,6m.
+ Phía Tây: giáp đường Nội bộ đô thị - lộ giới 26,6m.
+ Phía Nam: giáp Trung tâm Thông tin – quy hoạch.
+ Phía Bắc: giáp đường Nội bộ - lộ giới 26,6m.

Lô 3-13: Diện tích 5.823,00 m2.
+ Phía Đông: giáp đường N8 - lộ giới 22,6m.
+ Phía Tây: giáp đường N9 và Kênh số 1 - lộ giới 22,6m.
+ Phía Nam: giáp đường D1 - lộ giới 22,6m.
+ Phía Bắc: giáp Đại lộ Vòng Cung - lộ giới 55m.

Tính chất, chức năng khu vực lập quy hoạch:
Lô 1-18: Công trình thương mại, văn phòng.
Lô 3-13: Công trình nhà ở chung cư sử dụng hỗn hợp.

Quy mô người sử dụng:
Lô 1-18:  Số người làm việc: 3.333 người.
Lô 3-13: 
+ Dân số thường trú: 2.280 người.
+ Số người làm việc: 200 người.

BQL Khu Thủ Thiêm.


CÁC TIN BÀI KHÁC >>:

Xem tin theo ngày

Ngày
.
Xem bài viết theo chủ đề
LIÊN KẾT LIÊN KẾT