Tiếng Việt| English
Tin tức mới
Xem bài viết theo chủ đề
Xem bài viết theo chủ đề
Xem bài viết theo chủ đề
Xem bài viết theo chủ đề
Số lượt người truy cập
692144

THÔNG TIN TỔNG HỢP - Tin mới
Thứ tư (11/10/2017 | 02:00 GMT + 7)
Truyền thông về hội nhập quốc tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017-2020

Ngày 10/10/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ký Quyết định số 5341/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch truyền thông về hội nhập quốc tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017-2020.

- Mục đích của kế hoạch nhằm tăng cường sự phối hợp chặt chẽ và phân công trách nhiệm giữa các cơ quan chức năng triển khai hiệu quả các hoạt động thông tin, truyền thông về hội nhập quốc tế; giúp các cán bộ quản lý nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có điều kiện nắm bắt kịp thời diễn biến các sự kiện, nội dung cam kết của các thể chế và các điều ước quốc tế cũng như chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ và Thành phố về hội nhập quốc tế, từ đó nâng cao nhận thức, hiểu biết để tận dụng các cơ hội và ứng phó thách thức từ hội nhập.

- Yêu cầu của kế hoạch phải được triển khai liên tục, đồng bộ, có trọng tâm, bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng và đảm bảo hiệu ứng truyền thông; sử dụng có hiệu quả ngân sách và các nguồn lực khác.

- Nội dung của kế hoạch tập trung vào các vấn đề chính:

(1) Nội dung thông tin hội nhập quốc tế.
(2) Các nhóm đối tượng và nhu cầu thông tin cần đáp ứng.
(3) Phương thức hoạt động truyền thông về hội nhập quốc tế.
(4) Kinh phí thực hiện.

BQL Khu  Thủ Thiêm.


CÁC TIN BÀI KHÁC >>:

Xem tin theo ngày

Ngày
.
Xem bài viết theo chủ đề
LIÊN KẾT LIÊN KẾT