Tiếng Việt| English
Tin tức mới
Xem bài viết theo chủ đề
Xem bài viết theo chủ đề
Xem bài viết theo chủ đề
Xem bài viết theo chủ đề
Số lượt người truy cập
692144

THÔNG TIN ĐẦU TƯ - Các dự án tái định cư
Thứ bảy (26/3/2016 | 15:00 GMT + 7)
Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 phần hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Bắc Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 26/12/2014, Ban Quản lý Đầu tư – Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm ban hành Quyết định số 1537/QĐ-BQL về duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 phần hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Bắc thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 phần hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Bắc thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, có các nội dung chính như sau:

Vị trí, quy mô và phạm vi ranh giới khu vực quy hoạch:
- Vị trí: Khu vực quy hoạch thuộc 02 khu chức năng số 03, 04 khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Bình, An Khánh, Bình Khánh, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Quy mô khu vực quy hoạch: khoảng 89,35 ha

- Giới hạn phạm vi quy hoạch:
+    Phía Đông : Giáp một phần khu dân cư 325ha, Quận 2 và một phần giáp công viên cây xanh;
+    Phía Tây: Giáp kênh số 1;
+    Phía Nam: Giáp đường ven Hồ trung tâm;
+    Phía Bắc: một phần giáp sông Sài Gòn, một phần giáp khu dân cư 325ha, Quận 2.

Dự báo quy mô dân số:
-    Tổng dân số cư trú thường xuyên: khoảng 54.087 người;
-    Tổng số người làm việc: khoảng 10.555 người.

BQL Khu Thủ Thiêm.
 


CÁC TIN BÀI KHÁC >>:

Xem tin theo ngày

Ngày
.
Xem bài viết theo chủ đề
LIÊN KẾT LIÊN KẾT