Tiếng Việt| English
Tin tức mới
Xem bài viết theo chủ đề
Xem bài viết theo chủ đề
Xem bài viết theo chủ đề
Xem bài viết theo chủ đề
Số lượt người truy cập
692144

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH - Đất đai

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép.

Trình tự thực hiện:Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ tại Văn phòng Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm (177 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, Tp.HCM).Thời gian: trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu.Bước 2: Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm kiểm tra hồ sơ:+ Trường hợp đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phù hợp ...

Download văn bản này


Chi tiết

Thủ tục giao đất, thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Trình tự thực hiện:Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ tại Văn phòng Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm (177 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, Tp.HCM).Thời gian: trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu.Bước 2: Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ, Ban Quản lý khu Thủ Thiêm kiểm tra thụ lý hồ ...

Download văn bản này


Chi tiết

Thủ tục chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Trình tự thực hiện:Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ tại Văn phòng Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm (177 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, Tp.HCM).Thời gian: trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu.Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, Ban Quản lý khu Thủ Thiêm chuyển hồ sơ cho các cơ quan chức năng để ...

Download văn bản này


Chi tiết

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép

Trình tự thực hiện:Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ tại Văn phòng Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm (177 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, Tp.HCM).Thời gian: trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu.Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, Ban Quản lý khu Thủ Thiêm lập thủ tục trình Ủy ban nhân dân thành phố ...

Download văn bản này


Chi tiết
.
Xem bài viết theo chủ đề
LIÊN KẾT LIÊN KẾT