Tiếng Việt| English
Tin tức mới
Xem bài viết theo chủ đề
Xem bài viết theo chủ đề
Xem bài viết theo chủ đề
Xem bài viết theo chủ đề
Số lượt người truy cập
692144

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH - Đầu tư

Về thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nhóm B, C

I. Phạm vi và đối tượng áp dụng:Quy trình được áp dụng để thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nhóm B, C có sử dụng vốn ngân sách thành phố trên địa bàn Khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. II. Thành phần hồ sơ:1. Hồ sơ trình thẩm định phê duyệt dự án đầu ...

Download văn bản này


Chi tiết

Thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước

- Trình tự thực hiện:+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Ban Quản lý Khu Thủ thiêm (Địa chỉ: 177 Lý Chính Thắng, quận 3; Thời gian: sáng từ 8 giờ 00 đến 10 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 00, từ ...

Download văn bản này


Chi tiết

Thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài

(đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp):- Trình tự thực hiện: + Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Ban Quản lý Khu Thủ thiêm (Địa chỉ: 177 Lý Chính Thắng, quận 3; Thời gian: sáng từ 8 giờ 00 ...

Download văn bản này


Chi tiết

Thủ tục thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp):- Trình tự thực hiện: + Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Ban Quản lý Khu Thủ thiêm (Địa chỉ: 177 Lý Chính Thắng, quận 3; Thời gian: sáng từ 8 giờ 00 ...

Download văn bản này


Chi tiết

Thủ tục thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/chi nhánh):- Trình tự thực hiện: + Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Ban Quản lý Khu Thủ thiêm (Địa chỉ: 177 Lý Chính Thắng, quận 3; Thời gian: sáng ...

Download văn bản này


Chi tiết

Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiêp/hoặc chi nhánh):- Trình tự thực hiện:+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Ban Quản lý Khu Thủ thiêm (Địa chỉ: 177 Lý Chính Thắng, quận 3; Thời gian: ...

Download văn bản này


Chi tiết

Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiêp/hoặc chi nhánh):- Trình tự thực hiện:+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Ban Quản lý Khu Thủ thiêm (Địa chỉ: 177 Lý Chính Thắng, quận 3; Thời gian: sáng ...

Download văn bản này


Chi tiết
.
Xem bài viết theo chủ đề
LIÊN KẾT LIÊN KẾT