Tiếng Việt| English
Tin tức mới
Xem bài viết theo chủ đề
Xem bài viết theo chủ đề
Xem bài viết theo chủ đề
Xem bài viết theo chủ đề
Số lượt người truy cập
692144

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH - Quy hoạch, Kiến trúc

Quy trình cấp chứng chỉ quy hoạch (cung cấp thông tin quy hoạch)

Trình tự giải quyết: 1.1. Văn phòng tiếp nhận và chuyển hồ sơ vào Phòng QH-KT: 01 ngày. 1.2. Phòng QH-KT thẩm định: 08 ngày. - Lãnh đạo Phòng phân công chuyên viên thụ lý: 01 ngày. ...


Chi tiết

Quy trình chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng và phương án kiến trúc công trình

Trình tự giải quyết: 1. Văn phòng tiếp nhận và chuyển hồ sơ vào Phòng QH-KT: 01 ngày. 2. Phòng QH-KT tổ chức lấy ý kiến và thẩm định: 20 ngày. ...


Chi tiết

Quy trình thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (lập mới và điều chỉnh tổng thể)

Trình tự giải quyết: 1. Văn phòng tiếp nhận và chuyển hồ sơ vào Phòng QH-KT: 01 ngày. 2. Phòng QH-KT tổ chức lấy ý kiến và thẩm định: 20 ngày. ...


Chi tiết

Quy trình thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

Trình tự giải quyết: 1. Văn phòng tiếp nhận và chuyển hồ sơ vào Phòng QH-KT : 01 ngày. 2. Phòng QH-KT tổ chức lấy ý kiến và thẩm định: 25 ngày. ...


Chi tiết

Quy trình thẩm định, phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

Trình tự giải quyết: 1. Văn phòng tiếp nhận và chuyển hồ sơ vào Phòng QH-KT: 01 ngày. 2. Phòng QH-KT tổ chức lấy ý kiến và thẩm định: 20 ngày. ...


Chi tiết

Thủ tục đăng ký tổ chức cuộc thi kiến trúc công trình

- Trình tự thực hiện:+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Ban Quản lý Khu Thủ thiêm (Địa chỉ: 177 Lý Chính Thắng, quận 3; Thời gian: sáng từ 8 giờ 00 đến 10 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 00, từ ...


Chi tiết
.
Xem bài viết theo chủ đề
LIÊN KẾT LIÊN KẾT