Tiếng Việt| English
Tin tức mới
Xem bài viết theo chủ đề
Xem bài viết theo chủ đề
Xem bài viết theo chủ đề
Xem bài viết theo chủ đề
Số lượt người truy cập
692144

VĂN BẢN PHÁP QUY - Góp ý văn bản pháp quy VĂN BẢN PHÁP QUY - Góp ý văn bản pháp quy

Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để xem nội dung tham gia góp ý. Trân trọng cảm ơn.

Các đự thảo hết hạn lấy ý kiến góp ý

Stt Văn bản dự thảo Xem toàn văn Tải về Các góp ý
1 Ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan Nhà nước TP.HCM 2011-2015
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 02/11/2010
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 05/11/2010
Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
2 Dự thảo Thông tư Quy định về hoạt động Văn phòng đại diện tại Việt Nam
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 03/02/2010
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 02/03/2010
Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Thăm dò Thăm dò
Câu hỏi Số lượt bình chọn Ngày bình chọn cuối Ngày hết hạn  
Hiển thị 0 kết quả.
.
Xem bài viết theo chủ đề
LIÊN KẾT LIÊN KẾT