Tiếng Việt| English
Tin tức mới
Xem bài viết theo chủ đề
Xem bài viết theo chủ đề
Xem bài viết theo chủ đề
Xem bài viết theo chủ đề
Số lượt người truy cập
692144

VĂN BẢN PHÁP QUY - Quyết định của chính phủ

Stt Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
1 183/2015/TT-BTC 17/11/2015 Thông tư hướng dẫn thực hiện thanh toán bằng quỹ đất cho Nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư Xây dựng - Chuyển giao quy định tại Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg ngày 26/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ
2 23/2015/QĐ-TTg 26/06/2015 Quyết định Quy chế cơ chế Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho Nhà đầu tư khi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng theo hình thức Xây dựng - Chuyển giao
3 30/2015/NĐ-CP 17/03/2015 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
4 15/2015/NĐ-CP 14/02/2015 Nghị định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư
5 56/2010/NĐ-CP 24/05/2010 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẩn thi hành một số điều của Luật cư trú.
6 83/2009/NĐ-CP 15/10/2009 Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính Phủ "Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ- CP ngày 12/02/2009 của Chính Phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình"....
7 123/2007/NÐ-CP 18/01/2008 Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất ...
8 Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng chống tham nhũng 04/08/2007 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng chống tham nhũng của Quốc hội
9 107/2007/NĐ-CP 25/06/2007 Quy định chi tiết và h­ướng dẫn thi hành một số điều của Luật cư trú.
10 99/2007/NĐ-CP 13/06/2007 Nghị định của Chính phủ Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
Hiển thị kết quả từ 1 - 10 trong 26 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 3
.
Xem bài viết theo chủ đề
LIÊN KẾT LIÊN KẾT